O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:28
kontakt
MBFGROUP

Komunikaty

17/05/24 16:30 MBF GROUP S.A.: Wezwanie kontrahentów do wywiązania się z ustaleń i zobowiązań oraz przedstawienia ICPO
11/05/24 11:49  brak uprawnień MBF GROUP SA (10/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy MBF Group SA za I kwartał 2024 roku
09/05/24 14:42 MBF GROUP S.A.: Rozpoczęcie realizacji kontraktu i dostaw nierafinowanego oleju rzepakowego
29/04/24 15:00  brak uprawnień MBF GROUP SA (8/2024) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.
19/04/24 18:02 MBF GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18 kwietnia 2024 roku
18/04/24 15:13  brak uprawnień MBF GROUP SA (7/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 18 kwietnia 2024 r.
17/04/24 16:07 MBF GROUP S.A.: Rozpoczęcie realizacji dostaw cukru na rzecz kontrahenta
14:54 MBF GROUP S.A.: Podpisanie istotnej umowy sprzedaży towaru: nierafinowany olej rzepakowy
12/04/24 15:38  brak uprawnień MBF GROUP SA (6/2024) Zakres przestrzegania ładu korporacyjnego w ramach "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
11/04/24 14:06 MBF GROUP S.A.: Podpisanie ramowej umowy handlowej z Foodcom SA dotyczącej obrotu produktami rolnymi, spożywczymi i chemicznymi
09/04/24 16:29 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umowy na sprzedaż 96.000 kg białego cukru ICUMSA
05/04/24 14:44 MBF GROUP S.A.: Zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży udziałów w spółkach zależnych
00:27 MBF GROUP S.A.: Uzyskanie pełnej zdolności operacyjnej i produkcyjnej zakładu konfekcjonowania olejów spożywczych
22/03/24 15:38  brak uprawnień MBF GROUP SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group SA wraz z projektami uchwał
15:34 MBF GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group SA wraz z projektami uchwał