O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:45
kontakt
KBJ

Komunikaty

31/05/24 17:57 KBJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
17:44  brak uprawnień KBJ SA (14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
29/05/24 21:39  brak uprawnień KBJ SA (13/2024) Raport roczny KBJ S.A. za rok obrotowy 2023
19:03 KBJ S.A.: Rekomendacja Zarządu KBJ S.A. odnośnie podziału zysku za 2023 r.
28/05/24 20:55  brak uprawnień KBJ SA (12/2024) Aktualizacja informacji o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
27/05/24 16:07 KBJ S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 27 maja 2024 r.
15:45  brak uprawnień KBJ SA (11/2024) Treść uchwał podjętych przez NWZ KBJ
15:43  brak uprawnień KBJ SA (10/2024) Powołanie członka Rady Nadzorczej KBJ
22/05/24 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz I spółki KBJ S.A.
14/05/24 19:38  brak uprawnień KBJ SA (9/2024) Raport okresowy KBJ S.A. za I kwartał 2024 r.
30/04/24 18:26 KBJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał
18:20  brak uprawnień KBJ SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał
17:40 KBJ S.A.: Podpisanie umowy wdrożeniowej z PWPW
16/04/24 17:12  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz I spółki KBJ S.A.
15/04/24 20:10  brak uprawnień KBJ SA (7/2024) Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024