O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:31
kontakt
PLATIGE

Komunikaty

21/05/24 16:41 PLATIGE IMAGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 21 maja 2024 roku
16:38  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A. w dniu 21 maja 2024 r.
20/05/24 14:58 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
15/05/24 00:07  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (7/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
07/05/24 13:26 PLATIGE IMAGE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.
24/04/24 18:38  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał
18:33 PLATIGE IMAGE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2024 r. wraz z projektami uchwał
18:14 PLATIGE IMAGE S.A.: Rekomendacja Zarządu Platige Image S.A. i ocena Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok
19/04/24 22:28  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (5/2024) Zmiana adresu Emitenta
18/04/24 14:50 PLATIGE IMAGE S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16/04/24 18:50 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
15/04/24 14:27  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
09/04/24 17:33 PLATIGE IMAGE S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
05/04/24 17:20  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
14/03/24 17:08  brak uprawnień PLATIGE IMAGE SA (2/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok