O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:37
kontakt
AILLERON

Komunikaty

23/05/24 20:20 AILLERON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku
20/05/24 07:04  brak uprawnień Software Mind planuje kolejne akwizycje i poszerzenie oferty na strategicznych rynkach
17/05/24 11:15 AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
26/04/24 18:14 AILLERON S.A.: AILLERON S.A.
AILLERON S.A.: AILLERON S.A.
15:56 AILLERON S.A.: Informacja w sprawie realizacji Porozumienia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
25/04/24 21:21 AILLERON S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata 2024-2025
08:41  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Ailleron do 25 zł
22/04/24 11:49  brak uprawnień Ailleron zawarł porozumienie z Bankiem Pekao SA
09:52 AILLERON S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
12/04/24 12:23  brak uprawnień AILLERON SA (1/2024) AILLERON Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/03/24 15:30  brak uprawnień Software Mind z grupy Ailleron przejmuje za ok. 40,6 mln USD amerykańską Prosoft LLC
15:15 AILLERON S.A.: Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną od Ailleron S.A. - Software Mind Inc. - umowy nabycia spółki Prosoft LLC z siedzibą w Louisville, USA
15:12 AILLERON S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Software Mind sp. z o.o. - spółkę zależną od Ailleron S.A. - umowy ujednolicającej i zmieniającej do umowy kredytu z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
15:09 AILLERON S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Software Mind sp. z o.o. - spółkę zależną od Ailleron S.A.- listu intencyjnego dotyczącego nabycia spółki Prosoft LLC z siedzibą w Louisville, USA