O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:01
kontakt
YOSHI

Komunikaty

28/05/24 16:29 Yoshi lnnovation S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yoshi Innovation S.A. na dzień 24 czerwca 2024 roku
16:07  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (10/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yoshi Innovation S.A. na dzień 24 czerwca 2024 roku
15:55  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (9/2024) Raport roczny Spółki za rok 2023
22/05/24 20:48 Yoshi lnnovation S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie
15/05/24 15:37  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (8/2024) Raport okresowy za I kwartał roku obrachunkowego 2024
29/04/24 15:21 Yoshi lnnovation S.A.: Złożenie przez Spółkę zależną od Emitenta wniosku o dofinansowanie.
26/04/24 16:00  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (7/2024) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji
25/04/24 13:31 Yoshi lnnovation S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej
24/04/24 19:12  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (6/2024) Zakończenie subskrypcji akcji serii F
16/04/24 15:52  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (5/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
10:37  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (4/2024) Wyjaśnienia dotyczące naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego
08:12  brak uprawnień YOSHI INNOVATION SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
12/04/24 15:07 Yoshi lnnovation S.A.: Otrzymanie przez Emitenta pozytywnych wyników badania urządzenia HYPERBARY przeprowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
11/04/24 15:47 Yoshi lnnovation S.A.: Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta podpisanego listu intencyjnego dot. urządzenia PhantomBody
15:34 Yoshi lnnovation S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dot. trenażerów marki PhantomSkin