O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:57
kontakt
CASPAR

Komunikaty

05/06/24 16:20 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
29/05/24 16:06 CASPAR AM SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
16:02 CASPAR AM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
10/05/24 17:14 CASPAR AM SA: CASPAR AM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/24 09:50 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
06/05/24 16:39  brak uprawnień Caspar Asset Management chce wypłacić 0,21 zł brutto dywidendy na akcję
16:33 CASPAR AM SA: Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2023 rok (w tym w przedmiocie wypłaty dywidendy)
19/04/24 12:35 CASPAR AM SA: Przyjęcie i podpisanie przez spółkę zależną planu połączenia pomiędzy F-Trust S.A. i iWealth Management Sp. z o.o.
03/04/24 14:39 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
29/03/24 12:58  brak uprawnień CASPAR AM SA (1/2024) CASPAR Asset Management Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
10:01 CASPAR AM SA: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki zależnej od Emitenta - spółki F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o.o.
28/03/24 18:26 CASPAR AM SA: CASPAR AM SA
18:16 CASPAR AM SA: CASPAR AM SA
22/03/24 13:39 CASPAR AM SA: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Krzysztofa Jeske na stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Caspar Asset Management S.A.
14/03/24 18:50 CASPAR AM SA: Wpis do KRS zmiany funkcji Pani Hanny Kijanowskiej w Zarządzie Caspar Asset Management S.A. z Członka Zarządu na Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.