O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:35
kontakt
AFHOL

Komunikaty

13/06/24 18:43 AFORTI HOLDING S.A.: Obwieszczenie o dniu układowym spółki zależnej Aforti Collections S.A.
16:41  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (14/2024) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
05/06/24 18:44 AFORTI HOLDING S.A.: Postanowienie o zabezpieczeniu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
18:40 AFORTI HOLDING S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
04/06/24 11:07  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (13/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
03/06/24 14:24 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI - maj 2024 r.
28/05/24 12:43  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (12/2024) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022 i 2023
15/05/24 17:33  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (11/2024) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
02/05/24 13:27 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI - kwiecień 2024 r.
25/04/24 16:21  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (10/2024) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022
11:45  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (9/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
15/04/24 10:46  brak uprawnień AFORTI HOLDING SA (8/2024) Informacja o stanie stosowania zasad zawartych w ?Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
02/04/24 17:22 AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI - marzec 2024 r.
17:17 AFORTI HOLDING S.A.: Działania związane z realizacją strategii Emitenta - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
17:12 AFORTI HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z litewskim podmiotem posiadającym licencję pieniądza elektronicznego EMI