O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:59
kontakt
FEMTECH

Komunikaty

27/05/24 13:13  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (11/2024) Zmiana WEO obligacji serii AO
15/05/24 22:33 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
22:29  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (10/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
08/05/24 11:58 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Likwidacja spółek zależnych od Emitenta
06/05/24 14:42 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
14:34  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
30/04/24 14:04 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o rozpoczęciu procesu likwidacji spółek zależnych
26/04/24 15:54 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu
25/04/24 19:13  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (8/2024) Powołanie prezesa zarządu na nową kadencję
19/04/24 13:04  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (7/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
15/04/24 20:41  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (6/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20/03/24 16:58  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (5/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok
14:29  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (4/2024) Powołanie prokurenta samoistnego w Spółce
29/02/24 13:09 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie umowy potrącenia ze spółką zależną
11/01/24 14:28  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (3/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2024 roku