O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:10
kontakt
ZAMET

Komunikaty

27/05/24 20:44 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:01 ZAMET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej.
24/05/24 17:50 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentów,które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
09:30 ZAMET S.A.: Informacja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku.
15/05/24 13:44 ZAMET S.A.: Wydanie przez Radę Nadzorczą Emitenta, pozytywnej opinii odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy.
30/04/24 20:16  brak uprawnień Zamet chce wypłacić 0,39 zł dywidendy na akcję
19:58 ZAMET S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy.
19:46 ZAMET S.A.: ZAMET S.A.
19:43 ZAMET S.A.: ZAMET S.A.
22/02/24 14:56 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 lutego 2024 roku.
14:54 ZAMET S.A.: Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.
14:52 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lutego 2024 r.
14:49 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 lutego 2024 r.
16/02/24 15:54 ZAMET S.A.: Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.
25/01/24 16:35 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.