O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:08
kontakt
EONET

Komunikaty

30/05/24 00:14 brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2024) Skonsolidowany raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023
16/05/24 11:25 brak uprawnień EO NETWORKS SA (7/2024) Jednostkowy raport roczny eo Networks S.A. za rok 2023
14/05/24 15:27 brak uprawnień EO NETWORKS SA (6/2024) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
13/05/24 11:33 brak uprawnień EO NETWORKS SA (5/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2024
11/04/24 16:38 brak uprawnień EO NETWORKS SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
27/03/24 14:41 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
14/02/24 19:05 brak uprawnień EO NETWORKS SA (3/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
09/02/24 21:26 brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2024) Korekta raportu okresowego EBI nr 01/2024 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 15:08 brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
27/12/23 21:19 EO NETWORKS S.A.: Zbycie akcji w Unity S.A.
17/11/23 20:23 EO NETWORKS S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej ze wspólnikami spółki Sensi Labs Ltd i nabycie udziałów w spółce Sensi Labs Ltd
14/11/23 10:51 brak uprawnień EO NETWORKS SA (10/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
14/08/23 12:30 brak uprawnień EO NETWORKS SA (9/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
11:37 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 sierpnia 2023 roku
11:27 brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 11 sierpnia 2023