O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:32
kontakt
DANKS

Komunikaty

15/05/24 21:16  brak uprawnień DANKS ECDP SA (5/2024) Danks - raport jednostkowy i skonsolidowany za I KW 2024
09/05/24 19:35 DANKS S.A.: Zmiana regulaminu skupu akcji własnych Emitenta. Przedłużenie terminu skupu
17/04/24 19:20 DANKS S.A.: Spłata wierzytelności nabytej od banku przez spółkę zależną
15/04/24 19:05  brak uprawnień DANKS ECDP SA (4/2024) Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
14/04/24 21:44  brak uprawnień DANKS ECDP SA (3/2024) Nałożenie na Emitenta upomnienia przez GPW
11/04/24 18:29  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO S.A.
23/03/24 18:46 DANKS S.A.: Spłata wierzytelności nabytej od banku przez spółkę zależną
19/03/24 18:18 DANKS S.A.: Nabycie akcji własnych
05/03/24 21:29 DANKS S.A.: Udzielenie pożyczki spółce zależnej Emitenta
04/03/24 12:08 DANKS S.A.: Złożenie kolejnego III zlecenia nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych Emitenta
09/02/24 21:44  brak uprawnień DANKS ECDP SA (2/2024) Danks - raport jednostkowy i skonsolidowany za IV KW 2023
08/02/24 23:06 DANKS S.A.: Udzielenie pożyczki przez spółkę zależną Emitenta
31/01/24 14:59  brak uprawnień DANKS ECDP SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
10/01/24 19:27 DANKS S.A.: Nabycie akcji własnych
08/01/24 09:48 DANKS S.A.: Zmiana stanu posiadania