O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:14
kontakt
KRUK

Komunikaty

29/05/24 11:13 KRUK S.A.: Ustalenie daty pierwszego notowania po asymilacji obligacji serii AO5EUR i AO6EUR
28/05/24 17:25  brak uprawnień GPW: Komunikat - KRUK
22/05/24 13:56  brak uprawnień Kruk ma aneks do umowy z bankami zwiększający dostępny kredyt do max. 625 mln euro
21/05/24 19:15 KRUK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego
17/05/24 12:20 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
10/05/24 15:54  brak uprawnień Kruk wypłaci 18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 rok
15:40 KRUK S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2023
15:31 KRUK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 10 maja 2024 roku
13:55 KRUK S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 10 maja 2024 roku.
09/05/24 12:50  brak uprawnień Perspektywy wzrostu zysku netto Kruka w '24 lepsze niż wcześniej zakładano - zarząd (opis)
12:45  brak uprawnień Kruk w '24 prawdopodobnie kupi jeszcze portfel we Francji; nie planuje obecnie emisji obligacji
12:05  brak uprawnień Perspektywy wzrostu zysku netto Kruka w '24 lepsze niż wcześniej zakładano - zarząd
11:42  brak uprawnień Kruk podtrzymuje, że inwestycje w portfele na poziomie ok. 2,5 mld zł są w zasięgu grupy
08/05/24 19:07  brak uprawnień Kruk zdecydował o wstrzymaniu inwestycji w pakiety wierzytelności w Czechach i na Słowacji
19:01  brak uprawnień Zysk netto grupy Kruka w I kw. 2024 r. wyniósł 338,3 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)