O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:15
kontakt
GOTFI

Komunikaty

27/05/24 16:29  brak uprawnień GO24.PL SA (6/2024) Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych
15/05/24 19:46  brak uprawnień GO24.PL SA (5/2024) Jednostkowy Raport Okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 19:54  brak uprawnień GO24.PL SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 22:25  brak uprawnień GO24.PL SA (3/2024) Jednostkowy Raport Okresowy za IV kwartał 2023 r.
01/02/24 19:18  brak uprawnień GO24.PL SA (2/2024) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024
26/01/24 20:59  brak uprawnień GO24.PL SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych GO24.pl S.A. w roku obrotowym 2024
13/11/23 21:21  brak uprawnień GO24.PL SA (14/2023) Jednostkowy Raport Okresowy za III kwartał 2023 r.
09/09/23 00:29 GO TFI S.A.: Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego
00:23  brak uprawnień GO24.PL SA (13/2023) Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego
11/08/23 17:58  brak uprawnień GO24.PL SA (12/2023) Jednostkowy Raport Okresowy za II kwartał 2023 r.
10/08/23 19:30 GO TFI S.A.: Decyzja administracyjna w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r.
18:52  brak uprawnień GO24.PL SA (11/2023) Decyzja administracyjna
19/07/23 19:36 GO TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta w dniu 19.07.2023 r.
19:35 GO TFI S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
19:33 GO TFI S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lipca 2023 r.