O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 04:53
kontakt
EASYCALL

Komunikaty

24/05/24 10:54  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku
10:51 EASYCALL.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku
17/05/24 13:15 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
16/05/24 17:01 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
13/05/24 16:56  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
10/05/24 21:55 EASYCALL.PL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
11/04/24 10:29  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/03/24 22:21  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (3/2024) Raport roczny za 2023 rok
11/03/24 20:17 EASYCALL.PL S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustanowienia odpisu aktualizacyjnego
02/02/24 15:14  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
25/01/24 15:02  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
11/11/23 03:34  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (10/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
11/08/23 21:26  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (9/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
10/08/23 22:53  brak uprawnień EASYCALL.PL SA (8/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
29/06/23 14:36 EASYCALL.PL S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.