O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:44
kontakt
NWAI

Komunikaty

22/05/24 15:34 NWAI DM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ NWAI Dom Maklerski S.A., które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2024 r.
15:32 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (20/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
15:26 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (19/2024) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 22 maja 2024 r.
17/05/24 17:59 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I spółki NWAI DOM MAKLERSKI
26/04/24 07:41 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (18/2024) Raport kwartalny ? I kwartał 2024
25/04/24 17:49 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (17/2024) Powołanie Członków Rady Nadzorczej - życiorysy
24/04/24 17:50 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (16/2024) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
17:45 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (15/2024) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
17:42 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (14/2024) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NWAI Dom Maklerski S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2023 rok
17:37 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (13/2024) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24 kwietnia 2024 r.
16:59 NWAI DM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ NWAI Dom Maklerski S.A., które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2024 r.
23/04/24 16:33 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (12/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
22/04/24 17:27 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I spółki NWAI DOM MAKLERSKI S.A.
15/04/24 16:26 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (11/2024) Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect 2024
10/04/24 17:14 brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (10/2024) Zakończenie subskrypcji akcji serii I