O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 07:48
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

11/07/24 20:02 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
10/07/24 21:42 PL GROUP S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21:38 PL GROUP S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
03/07/24 22:14 PL GROUP S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/05/24 22:13  brak uprawnień PL GROUP SA (15/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok obrotowy
22:05  brak uprawnień PL GROUP SA (14/2024) Raport roczny za 2023 rok obrotowy
20:09 PL GROUP S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji nowego przedsięwzięcia
27/05/24 22:29  brak uprawnień PL GROUP SA (13/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 r.
23/05/24 21:38 PL GROUP S.A.: Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego bez zawarcia układu
15/05/24 22:25  brak uprawnień PL GROUP SA (12/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
29/04/24 16:16 PL GROUP S.A.: Podpisanie porozumienia w zakresie rozwiązania umowy najmu pomieszczeń przy ulicy Łopuszańskiej 38B
15/04/24 20:21  brak uprawnień PL GROUP SA (11/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
03/04/24 18:24  brak uprawnień GPW: komunikat - PL GROUP
27/03/24 12:03  brak uprawnień PL GROUP SA (10/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok obrotowy
11:57  brak uprawnień PL GROUP SA (9/2024) Raport roczny za 2022 rok obrotowy