O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:10
kontakt
WESTREAL

Komunikaty

04/06/24 17:48 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (7/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
27/05/24 08:38 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 rok obrotowy
16/05/24 08:56 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (5/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
15/05/24 00:07 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (4/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
12/04/24 09:17 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 18:44 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (2/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
29/01/24 11:50 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
13/11/23 09:31 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (19/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku
05/11/23 14:26 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (18/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r.
25/10/23 09:40 WEST REAL ESTATE S.A.: Podjęcie decyzji o uruchomieniu sklepu e-commerce oraz rozpoczęciu działalności w branży fashion
27/09/23 22:50 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy na świadczenie usług logistycznych
14/08/23 19:09 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (17/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku
04/08/23 11:31 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (16/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 r.
07/07/23 14:52 WEST REAL ESTATE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2023 r.
14:45 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (15/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie