O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:34
kontakt
AKCEPTFIN

Komunikaty

04/06/24 07:49 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (12/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
27/05/24 12:41 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (11/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023
16/05/24 17:35 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (10/2024) Zawarcie umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
13:14 AKCEPT FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 15.05.2024 roku
15/05/24 20:55 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (9/2024) Zmiany Statutu Spółki AKCEPT Finance S.A.
20:54 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (8/2024) Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki AKCEPT Finance S.A.
20:51 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (7/2024) Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki AKCEPT Finance S.A. w dniu 15 maja 2024 roku
14/05/24 20:07 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (6/2024) Raport kwartalny za okres: I kwartał 2024 roku
20:03 AKCEPT FINANCE S.A.: Rozliczenie zobowiązań i należości Spółki
18/04/24 17:49 AKCEPT FINANCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 15 maja 2024 roku
16:52 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 15 maja 2024 roku
15/04/24 19:53 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
13/03/24 13:39 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (3/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej AKCEPT Finance S.A.
14/02/24 09:38 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (2/2024) Raport kwartalny za okres: IV kwartał 2023 roku
23/01/24 11:29 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku