O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 06:35
kontakt
GENRG

Komunikaty

10/07/24 08:39 G-ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 28 czerwca 2024 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki G-Energy S.A.
29/06/24 13:09  brak uprawnień G-ENERGY SA (9/2024) Treść uchwał procedowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
10/06/24 23:32  brak uprawnień G-ENERGY SA (8/2024) Zgłoszenie wniosku akcjonariusza z żądaniem umieszczenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-E
31/05/24 22:06  brak uprawnień G-ENERGY SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2023
15/05/24 20:20  brak uprawnień G-ENERGY SA (6/2024) Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2024 roku
30/04/24 12:40  brak uprawnień G-ENERGY SA (5/2024) ODWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MAJA 2024 R.
25/04/24 23:46  brak uprawnień G-ENERGY SA (4/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2023
15/04/24 22:51  brak uprawnień G-ENERGY SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 17:55  brak uprawnień G-ENERGY SA (2/2024) Publikacja Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2023
25/01/24 19:17  brak uprawnień G-ENERGY SA (1/2024) Zarząd G- ENERGY S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
15/01/24 18:09 G-ENERGY S.A.: Aneks i Zawarcie Rozszerzającej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie (korekta)
12/01/24 01:25 G-ENERGY S.A.: Aneks i Zawarcie Rozszerzającej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.
29/12/23 14:41 G-ENERGY S.A.: Zawarcie przez Emitenta Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (miasto Wrocław).
29/11/23 18:54 G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych
15/11/23 15:15 G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych