O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 20:36
kontakt
KORBANK

Komunikaty

29/05/24 19:57 brak uprawnień KORBANK SA (10/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2023
15:29 brak uprawnień KORBANK SA (9/2024) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2023
24/05/24 11:52 brak uprawnień KORBANK SA (8/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2023
15/05/24 19:16 brak uprawnień KORBANK SA (7/2024) Raport kwartalny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2024 roku
24/04/24 12:45 brak uprawnień KORBANK SA (6/2024) Sprostowanie komunikatu Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KORBANK Spółka Akcyjna
23/04/24 17:30 brak uprawnień KORBANK SA (5/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KORBANK Spółka Akcyjna
22/04/24 19:05 brak uprawnień KORBANK SA (4/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect przez KORBANK S.A.
02/04/24 17:10 KORBANK S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - rezygnacja z pełnienia funkcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej Korbank Spółka Akcyjna
14/03/24 13:30 brak uprawnień KORBANK SA (3/2024) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2023
14/02/24 23:00 brak uprawnień KORBANK SA (2/2024) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2023 roku
25/01/24 17:24 KORBANK S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
17/01/24 18:24 brak uprawnień KORBANK SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku Korbank Spółka Akcyjna
14/11/23 23:47 brak uprawnień KORBANK SA (10/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2023 roku
25/10/23 13:48 KORBANK S.A.: Wdrożenie i certyfikat bezpieczeństwa ISO/IEC 27001
14/08/23 23:56 brak uprawnień KORBANK SA (9/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2023 roku Korbank Spółka Akcyjna