O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:26
kontakt
HORTICO

Komunikaty

15/05/24 08:43  brak uprawnień HORTICO SA (11/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 11:07  brak uprawnień HORTICO SA (10/2024) Informacja o zakresie przestrzeganych zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
02/04/24 14:08 HORTICO S.A.: Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
14:07  brak uprawnień Hortico wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję
14:01  brak uprawnień HORTICO SA (9/2024) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
13:58 HORTICO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 02 kwietnia 2024 r.
13:48  brak uprawnień HORTICO SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 02 kwietnia 2024 r.
12:30 HORTICO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów
21/03/24 09:17 HORTICO S.A.: Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D HORTICO S.A.
20/03/24 17:52  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki HORTICO S.A
18/03/24 11:38  brak uprawnień HORTICO SA (7/2024) Powzięcie informacji o objęciu bezzwrotnym wsparciem w wysokości ok. 1,78 mln zł w ramach KPO wniosku PNOS
11:27 HORTICO S.A.: Powzięcie informacji o objęciu bezzwrotnym wsparciem w wysokości ok. 1,78 mln zł w ramach KPO wniosku PNOS
14/03/24 09:10 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
06/03/24 15:04  brak uprawnień HORTICO SA (6/2024) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych
14:51 HORTICO S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych