O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:27
kontakt
MFOOD

Komunikaty

01/06/24 15:44 M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
15:32 brak uprawnień M FOOD SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
31/05/24 23:39 brak uprawnień M FOOD SA (7/2024) Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2023.
23:34 brak uprawnień M FOOD SA (6/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2023.
29/05/24 15:53 M FOOD S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów o istotnej wartości
27/05/24 11:44 brak uprawnień M FOOD SA (5/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
15/05/24 23:52 brak uprawnień M FOOD SA (4/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 15:47 brak uprawnień M FOOD SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 21:44 brak uprawnień M FOOD SA (2/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
23/01/24 19:38 brak uprawnień M FOOD SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
01/12/23 15:38 brak uprawnień M FOOD SA (17/2023) Zmiana w Zarządzie M FOOD S.A.
14/11/23 22:14 brak uprawnień M FOOD SA (16/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.
17/10/23 18:39 M FOOD S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy oraz akcjonariuszy działających w porozumieniu o posiadanej liczbie głosów.
11/10/23 23:15 M FOOD S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
20:57 brak uprawnień M FOOD SA (15/2023) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta