O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:19
kontakt
OZECAPITAL

Komunikaty

15/05/24 17:08  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
30/04/24 20:23  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (4/2024) Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2023 rok
26/04/24 19:20 OZE Capital S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 05.01.2024 r.
15/04/24 17:22  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 17:19  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
22/01/24 14:18  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
05/01/24 17:25 OZE Capital S.A.: Zawarcie istotnej umowy nabycia i zbycia aktywów
14/11/23 18:05  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (18/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
09/10/23 17:16  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (17/2023) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 roku
17:04 OZE Capital S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2023 z dnia 31.03.2023 r.
11/08/23 21:01  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (16/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
10/08/23 18:38  brak uprawnień GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 630/2023 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2023 r.
08/08/23 17:54 OZE Capital S.A.: Podpisanie Umowy Konsorcjum do produkcji systemów rozminowania.
10/07/23 16:12 OZE Capital S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE Capital S.A. w dniu 10 lipca 2023 roku.
15:50  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (15/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 10 lipca 2023 roku.