O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:15
kontakt
GRUPAREC

Komunikaty

07/06/24 13:00  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (9/2024) Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 26 czerwca 2024 roku
12:51 GRUPA RECYKL S.A.: Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. w dniu 26 czerwca 2024 roku
05/06/24 14:07 GRUPA RECYKL S.A.: Uzgodnienie zasad prowadzenia negocjacji i wstępnych warunków transakcji dotyczących nabycia 100% udziałów spółki z branży zbiorki oraz odzysku i recyklingu opon z siedzibą na Litwie
03/06/24 09:49 GRUPA RECYKL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy na dostawy granulatu gumowego ze spółką z Grupy Michelin
29/05/24 14:50  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 czerwca 2024 roku
14:43 GRUPA RECYKL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 26 czerwca 2024 roku
12:10  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (7/2024) Powołanie nowego członka Zarządu Spółki
08:05  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (6/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2023 r.
07:59  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (5/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 r.
28/05/24 08:41  brak uprawnień Grupa Recykl chce wypłacić 1,20 zł dywidendy na akcję
08:36 GRUPA RECYKL S.A.: Wniosek Zarządu i rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
16/05/24 08:43  brak uprawnień Grupa Recykl może nabyć niemiecką spółkę z branży zbiórki i recyklingu opon
08:32 GRUPA RECYKL S.A.: Przystąpienie przez Emitenta do badania due diligence spółki działającej w branży zbiórki oraz odzysku i recyklingu opon z siedzibą w Niemczech
15/05/24 08:18  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (4/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2024r.
15/04/24 09:06  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (3/2024) Oświadczenie Zarządu w sprawie ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?