O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 19:56
kontakt
ENELMED

Komunikaty

28/05/24 15:27 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Enel Invest sp. z o.o.
27/05/24 16:00 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał
23/05/24 00:07 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/24 14:27 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
14:20 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 14 czerwca 2024 r.
10/05/24 15:17 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Enel Invest sp. z o.o.
12:51 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Uzgodnienie planu połączenia
26/04/24 12:24 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umów podnajmu ze spółką zależną i zmiana wartości umów podnajmu ze spółką zależną
25/04/24 19:28  brak uprawnień Grupa Enel-Med miał w 2023 r. 8,3 mln zł zysku netto
18:08 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta danych opublikowanych w Jednostkowym raporcie finansowym Spółki za rok obrotowy 2022
18:05 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
17:43 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
23/04/24 13:35 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023
28/03/24 12:00 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Decyzja o podjęciu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej i zamiar przejęcia spółki zależnej
14/02/24 14:32 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.