O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:19
kontakt
ABAK

Komunikaty

20/05/24 15:16 brak uprawnień ABAK SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
15/05/24 14:50 brak uprawnień ABAK SA (5/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2024 r.
11/04/24 16:25 brak uprawnień ABAK SA (3/2024) Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
09/02/24 17:29 brak uprawnień ABAK SA (2/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2023 r.
12/01/24 14:52 brak uprawnień ABAK SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
07/12/23 12:54 ABAK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy zakupu Biura Rachunkowego TAX PROFIT Sp. z o.o.
16/11/23 13:13 brak uprawnień ABAK SA (11/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską
10/11/23 17:12 brak uprawnień ABAK SA (10/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2023 roku
11/08/23 13:43 brak uprawnień ABAK SA (9/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2023 roku
29/06/23 16:18 ABAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 r.
16:08 brak uprawnień ABAK SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 r.
16:06 brak uprawnień ABAK SA (7/2023) Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
02/06/23 12:31 ABAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
12:23 brak uprawnień ABAK SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
11:23 ABAK S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.