O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 07:57
kontakt
MEGARON

Komunikaty

27/06/24 12:27 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 26 czerwca 2024r. - korekta załącznika
26/06/24 12:38  brak uprawnień MEGARON SA (1/2024) Megaron Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11:26 MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
11:21 MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
11:16 MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
11:07 MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
10:53 MEGARON S.A.: Powołanie Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Megaron S.A.
10:41 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 26 czerwca 2024r.
10:25 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 26 czerwca 2024r.
05/06/24 13:26 MEGARON S.A.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024r. oraz zgłoszenie projektu uchwały
29/05/24 12:30 MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 26 czerwca 2024r
24/05/24 10:11 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
25/04/24 09:49 MEGARON S.A.: MEGARON S.A.
05/04/24 13:09 MEGARON S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Megaron S.A.
05/03/24 14:11 MEGARON S.A.: Informacja o zamiarze rezygnacji ze sprawowanej funkcji Członka Zarządu