O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:23
kontakt
MABION

Komunikaty

22/05/24 06:52 brak uprawnień WZ Mabionu zdecyduje ws. programu motywacyjnego na lata 2024-2028
21/05/24 23:54 MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 17 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
14/05/24 12:30 brak uprawnień Aktywny pipeline ofertowy Mabionu wynosi aktualnie ok. 300 mln USD (opis)
12:05 brak uprawnień Mabion chce oferować Novavax przedłużenie umowy oraz rozszerzenie usług
11:19 brak uprawnień Aktywny pipeline ofertowy Mabionu wynosi aktualnie ok. 300 mln USD
06:48 brak uprawnień Wyniki Mabionu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:38 MABION S.A.: MABION S.A. formularz raportu kwartalnego
29/04/24 17:40 brak uprawnień Noble Securities obniżył wycenę akcji Mabionu do 19 zł
16/04/24 13:31 brak uprawnień Mabion chce dostosować plan dot. Mabion II; poziom marży EBITDA 20-30 proc. konserwatywny
12:51 brak uprawnień Wartość złożonych przez Mabion ofert na usługi CDMO wynosi ok. 213 mln USD (aktl.)
08:45 brak uprawnień Wartość złożonych przez Mabion ofert na usługi CDMO wynosi obecnie ok. 213 mln USD
07:30 MABION S.A.: MABION S.A.
10/04/24 18:45 brak uprawnień Mabion szacuje, że miał w 2023 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 151,7 mln zł
18:23 brak uprawnień Szacunkowe wyniki Mabionu w IV kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:04 MABION S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe Spółki za 2023 r. oraz informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w budowie