O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:12
kontakt
APOLLO

Komunikaty

24/05/24 10:19  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku
10:16 APOLLO CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku
09/05/24 20:58  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
30/04/24 15:19 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego
11/04/24 10:25  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/03/24 13:15  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (4/2024) Raport roczny za 2023 rok
10/03/24 21:58  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
30/01/24 22:27  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
25/01/24 14:49  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/01/24 19:55 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie aneksu do Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji
15/11/23 20:11 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie aneksu do Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji
08/11/23 04:05  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (12/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
13/10/23 21:33 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie aneksu do Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji
11/10/23 17:02  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (11/2023) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
06/10/23 21:59  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (10/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii N