O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 03:56
kontakt
KINOPOL

Komunikaty

10/06/24 17:23 Kino Polska TV S.A.: Powołanie Członka Zarządu Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję
06/06/24 15:46 Kino Polska TV S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ Kino Polska TV S.A. zwołanego na 28 czerwca 2024 r.
29/05/24 17:28 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
28/05/24 12:18 Kino Polska TV S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023
27/05/24 13:11  brak uprawnień Kino Polska TV pozytywnie ocenia dynamikę rynku reklamowego; w '24 planuje rozwój w trzech filarach
23/05/24 14:21 Kino Polska TV S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.
22/05/24 19:55  brak uprawnień Grupa Kino Polska miała w I kw. 18,7 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
17:03 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/24 09:34  brak uprawnień DM BDM podtrzymał rekomendację "kupuj" dla Kino Polska; podwyższył cenę docelową do 20,05 zł
14/05/24 20:07  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV szacuje, że miała w I kw. 18,7 mln zł zysku netto, o 39 proc. więcej rdr
19:54 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2024 r.
13/05/24 20:03  brak uprawnień Kino Polska TV chce wypłacić 0,63 zł brutto dywidendy na akcję
19:58 Kino Polska TV S.A.: Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2023
10/05/24 12:33 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
26/04/24 11:29 Kino Polska TV S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną - Stopklatka S.A.