O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:54
kontakt
ATCCARGO

Komunikaty

29/05/24 15:35  brak uprawnień ATC-CARGO SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał.
15:25 ATC CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
13:41 ATC CARGO S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
09:01  brak uprawnień ATC Cargo chce wypłacić 0,85 zł dywidendy na jedną akcję
08:55 ATC CARGO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2023
28/05/24 13:31  brak uprawnień ATC-CARGO SA (6/2024) Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2023 rok
24/05/24 10:38  brak uprawnień ATC-CARGO SA (5/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
15/05/24 16:54  brak uprawnień ATC-CARGO SA (4/2024) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za I kwartał 2024 roku
09/05/24 17:30 ATC CARGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku
15/04/24 18:26  brak uprawnień ATC-CARGO SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
06/03/24 16:25 ATC CARGO S.A.: Rozpoczęcie wyłącznych negocjacji dotyczących Loconi Intermodal S.A.
14/02/24 17:34  brak uprawnień ATC-CARGO SA (2/2024) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 15:08 ATC CARGO S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2023 roku
24/01/24 13:48  brak uprawnień ATC-CARGO SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 13:07  brak uprawnień ATC Cargo zakończyło przegląd opcji strategicznych