O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 03:54
kontakt
BPC

Komunikaty

01/06/24 15:14 BLACK PEARL S.A.: Announcement on convening the Ordinary General Meeting for June 28, 2024 along with draft resolutions. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2024r. wraz z projektami uchwał
13:11 brak uprawnień BLACK PEARL SA (7/2024) Convening Ordinary General Meeting for 28.06.2024 along with draft resolutions. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28.06.2024 wraz z projektami uchwał
31/05/24 21:57 brak uprawnień BLACK PEARL SA (6/2024) Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2023. Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2023.
15/05/24 08:12 brak uprawnień BLACK PEARL SA (5/2024) Periodic report for the first quarter of 2024. Raport okresowy za I kwartał 2024 roku.
20/04/24 14:22 brak uprawnień BLACK PEARL SA (4/2024) Information on "Good Practices of NewConnect Listed Companies 2024" | Informacja o stosowaniu zasad ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
11/03/24 17:13 brak uprawnień BLACK PEARL SA (3/2024) change of data in the National Court Register | zmiana danych w KRS
14/02/24 21:37 brak uprawnień BLACK PEARL SA (2/2024) Periodic report for the fourth quarter of 2023. Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.
24/01/24 20:50 brak uprawnień BLACK PEARL SA (1/2024) Publication dates of periodic reports in 2024. | Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024.
21/12/23 BLACK PEARL S.A.: List of shareholders over 5% present at the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A.Lista akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.
21/12/23 17:22 brak uprawnień BLACK PEARL SA (17/2023) Chandra Sekar joins the Management Board and becomes Vice-President | Chandra Sekar dołącza do Zarządu oraz zostaje jego Wiceprezesem
16:58 brak uprawnień BLACK PEARL SA (16/2023) Janusz Skopowski joins the Supervisory Board and becomes its Chairman | Janusz Skopowski dołącza do Rady Nadzorczej oraz zostaje jej Przewodniczącym
16:28 brak uprawnień BLACK PEARL SA (15/2023) Text of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting on 21.12.2023. | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.12.2023 r.
01/12/23 19:26 BLACK PEARL S.A.: Convening of an Extraordinary General Meeting on December 21st, 2023.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.12.2023 r.
18:01 brak uprawnień BLACK PEARL SA (14/2023) Changes to the agenda of the Extraordinary General Meeting (21.12.2023)| Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.12.23
24/11/23 17:49 BLACK PEARL S.A.: Convening of an Extraordinary General Meeting on December 21st, 2023.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.12.2023 r