O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 12:54
kontakt
ARCTIC

Komunikaty

21/05/24 17:40 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A.
17:35 ARCTIC PAPER S.A.: Uzupełnienie polskiej wersji Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023 - korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Arctic Paper za 2023 rok.
16/05/24 11:49  brak uprawnień Arctic Paper przewiduje w II kw. dobre wyniki w segmecie celulozy, Capex w '24 ok. 180 mln zł
14/05/24 07:48  brak uprawnień Wyniki Arctic Paper gorsze niż przed rokiem, ale spółka widzi pozytywne sygnały
07:30 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/24 12:21 ARCTIC PAPER S.A.: Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 maja 2024 r.
08:39  brak uprawnień Spółki zależne Arctic Paper zawarły umowy dot. instalacji i przyłączenia do sieci magazynów energii (opis)
08:23  brak uprawnień Spółki zależne Arctic Paper zawarły umowy dot. instalacji i przyłączenia do sieci magazynów energii
08:10 ARCTIC PAPER S.A.: Zawarcie istotnych umów przez spółki zależne Emitenta
29/04/24 16:31 ARCTIC PAPER S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 maja 2024 roku
16:30 ARCTIC PAPER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.
25/04/24 08:00 ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku przez spółkę zależną
22/04/24 09:54 ARCTIC PAPER S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku - Opinia Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
08:10 ARCTIC PAPER S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
08/04/24 21:23 ARCTIC PAPER S.A.: ARCTIC PAPER S.A.