O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:01
kontakt
ALTUS

Komunikaty

29/05/24 19:48 ALTUS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał
18:49 ALTUS S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023
17/05/24 17:45 ALTUS S.A.: Decyzja Administracyjna Komisji Nadzoru Finansowego
09/05/24 17:57 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/24 09:27  brak uprawnień KNF nałożyła na Altusa karę pieniężną w wysokości 1,2 mln zł
06/05/24 18:29  brak uprawnień KNF nałożyła na Altusa karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł
04/05/24 08:54 ALTUS S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego
26/04/24 18:20 ALTUS S.A.: ALTUS S.A.
17:44 ALTUS S.A.: ALTUS S.A.
23/04/24 17:22 ALTUS S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2023
18/04/24 16:27  brak uprawnień WSA oddalił skargę Altusa dot. kar nałożonych przez KNF
15:17 ALTUS S.A.: Oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
03/04/24 17:37 ALTUS S.A.: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2023 r.- uzupełnienie
18/03/24 16:16 ALTUS S.A.: Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
08/03/24 20:08  brak uprawnień WSA odmówił wstrzymania wykonalności decyzji KNF dot. kar nałożonych na Altus