O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 23:58
kontakt
EMONT

Komunikaty

22/05/24 16:03 Carbon Group S.A.: Zatwierdzenie spisu wierzytelności
12:41 Carbon Group S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
20/05/24 17:30 Carbon Group S.A.: Umorzenie postępowania układowego
15/05/24 16:17  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (9/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
26/04/24 22:28 Carbon Group S.A.: Złożenie wniosku o umorzenie postępowania układowego oraz oświadczenia o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości
17/04/24 20:04 Carbon Group S.A.: Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania układowego
15/04/24 18:11  brak uprawnień ELEKTROMONT SA (8/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024?
25/03/24 16:45 Carbon Group S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
14/02/24 16:52  brak uprawnień CARBON GROUP SA (7/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
16:51  brak uprawnień CARBON GROUP SA (6/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
31/01/24 19:09  brak uprawnień CARBON GROUP SA (5/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
16:02  brak uprawnień CARBON GROUP SA (4/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
22/01/24 12:26 Carbon Group S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
12:24 Carbon Group S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
12:18  brak uprawnień CARBON GROUP SA (3/2024) Życiorys Prezesa Zarządu