O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:17
kontakt
ENERGA

Komunikaty

29/05/24 15:43  brak uprawnień Energa Obrót do '30 chce mieć 1,8 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych
27/05/24 16:22 ENERGA S.A.: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Energa SA
24/05/24 21:12 ENERGA S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 20 czerwca 2024 roku
18:14 ENERGA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 20 czerwca 2024 roku
22/05/24 20:56 ENERGA S.A.: Zmiana w Zarządzie Energa SA
20:17 ENERGA S.A.: ENERGA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 21:28 ENERGA S.A.: Zmiana terminów publikacji skonsolidowanych raportów okresowych za I kwartał 2024 roku, za I półrocze 2024 roku oraz za III kwartał 2024 roku
17:17  brak uprawnień Grupa Energa szacuje zysk netto w I kwartale na 431 mln zł
17:07 ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2024 roku
16:42  brak uprawnień W MKiŚ podpisano pierwsze umowy na unijne dofinansowanie modernizacji dystrybucyjnych sieci energetycznych (opis)
15:03  brak uprawnień W MKiŚ podpisano pierwsze umowy na unijne dofinansowanie modernizacji dystrybucyjnych sieci energetycznych (aktl.)
11:50  brak uprawnień W MKiŚ podpisano pierwsze umowy na unijne dofinansowanie modernizacji dystrybucyjnych sieci energetycznych
25/04/24 19:53 ENERGA S.A.: ENERGA S.A.
19:33 ENERGA S.A.: ENERGA S.A.
15:13 ENERGA S.A.: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA