O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 22:59
kontakt
FEERUM

Komunikaty

22/05/24 13:49 FEERUM S.A.: Wybór biegłego rewidenta
13:48 FEERUM S.A.: Ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023
30/04/24 22:01 FEERUM S.A.: FEERUM S.A.
22:00 FEERUM S.A.: FEERUM S.A.
29/03/24 22:18 FEERUM S.A.: Zawarcie porozumienia przez spółkę zależną od Emitenta
05/02/24 15:37 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego
05/01/24 14:26 FEERUM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
07/12/23 15:06  brak uprawnień Feerum w ramach ugody zapłaci 200 tys. zł firmie Krot-Plon
14:54 FEERUM S.A.: Informacja o zawarciu ugody z Krot-Plon sp. z o.o. dotyczącej żądania zapłaty przez Emitenta kar umownych i odszkodowania za nienależyte wykonanie umów
29/11/23 17:14 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/10/23 16:11 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
02/10/23 19:51  brak uprawnień Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 39,6 mln zł
19:34 FEERUM S.A.: FEERUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/23 15:33 FEERUM S.A.: Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta
30/08/23 09:39  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE wyszedł z akcjonariatu Feerum