O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 00:06
kontakt
MEDICOBIO

Komunikaty

13/05/24 17:19  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
09/05/24 17:16  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (5/2024) Zawarcie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
25/04/24 12:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki MEDICOFARMA BIOTECH
18/04/24 18:43 Medicofarma Biotech S.A.: Wprowadzenie do ASO na rynku NewConnect akcji serii G i H oraz złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji
12:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A
15/04/24 15:32  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024.
04/04/24 11:34  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (3/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
06/03/24 19:35 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie kolejnego aneksu do umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi
06/02/24 22:58  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
31/01/24 13:21  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
02/01/24 22:52 Medicofarma Biotech S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G i H do obrotu w ASO na rynku NewConnect
17:16 Medicofarma Biotech S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 11/2023
29/12/23 19:42 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie kolejnego aneksu do umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi
19:33 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umów ograniczających rozporządzanie akcjami Spółki
19:25 Medicofarma Biotech S.A.: Przyjęcie strategii Spółki na lata 2024 - 2026