O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 10:57
kontakt
TRANSPOL

Komunikaty

29/05/24 20:48 TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2024 roku
13:01  brak uprawnień Zarząd Trans Polonii rekomenduje wypłatę 0,11 zł dywidendy na akcję z zysku '23
12:52 TRANS POLONIA S.A.: Uchwała Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023
27/05/24 17:15 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/04/24 17:17 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A.
17:16 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A.
29/01/24 11:18 TRANS POLONIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
28/11/23 17:10 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/23 17:43  brak uprawnień Trans Polonia i TP nabyły 100 proc. udziałów belgijskiej spółki Geerts BV za 880 tys. euro
17:03 TRANS POLONIA S.A.: Nabycie 100% udziałów belgijskiej spółki Geerts BV
28/09/23 17:17 TRANS POLONIA S.A.: TRANS POLONIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/23 12:55  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki TRANS POLONIA S.A.
12:21 TRANS POLONIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
28/07/23 16:01  brak uprawnień Trans Polonia wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję
15:56 TRANS POLONIA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 28 lipca 2023 r.