O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:17
kontakt
HYDRAPRES

Komunikaty

12/06/24 15:26 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR - wygaśnięcie zastawów zwykłych na akcjach
15:21 HYDRAPRES S.A.: informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR - wygaśnięcie zastawów zwykłych na akcjach
06/06/24 15:05 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR - wygaśnięcie zastawów zwykłych na akcjach
03/06/24 15:49 HYDRAPRES S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 29.05.2024 r. (Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał) - omyłka w treści projektu uchwały o sposobie pokrycia straty
15:43  brak uprawnień HYDRAPRES SA (9/2024) Korekta raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 29.05.2024 r. (Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółka Akcyjna wraz z projektami uch
29/05/24 17:33 HYDRAPRES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał
17:28  brak uprawnień HYDRAPRES SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał
17:24  brak uprawnień HYDRAPRES SA (7/2024) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
15:27 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR - ustanowienie zastawów zwykłych na akcjach
27/05/24 15:43 HYDRAPRES S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
22/05/24 14:57  brak uprawnień HYDRAPRES SA (6/2024) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
14:52 HYDRAPRES S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta w trybie art. 19 MAR - ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach
15/05/24 15:38  brak uprawnień HYDRAPRES SA (5/2024) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
09/05/24 13:10  brak uprawnień HYDRAPRES SA (4/2024) Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
15/04/24 13:26  brak uprawnień HYDRAPRES SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?.