O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:31
kontakt
TAMEX

Komunikaty

24/05/24 13:09 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
21/05/24 13:12 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
15/05/24 12:43  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (9/2024) Raport Grupy Kapitałowej Tamex Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2024 r.
13/05/24 16:14 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
07/05/24 14:17 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie umowy na roboty budowlane
06/05/24 16:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Korekta raportu dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:55  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (8/2024) Korekta raportu EBI 7/2024 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:59  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:45 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
14:32 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za I kwartał 2024 roku
27/04/24 00:04 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
25/04/24 10:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
24/04/24 22:28 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
15/04/24 16:04  brak uprawnień TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
05/04/24 14:03 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane