O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 04:56
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

22/05/24 14:19 M.W. TRADE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
17/05/24 17:06 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/04/24 03:26 M.W. TRADE: M.W. TRADE
03:22 M.W. TRADE: M.W. TRADE
19/04/24 17:12 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:07 M.W. TRADE: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej M.W. Trade S.A.za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku
12/04/24 14:31 M.W. TRADE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
28/02/24 13:15  brak uprawnień M.W. TRADE SA (1/2024) M.W. Trade Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/02/24 16:38 M.W. TRADE: Zbycie akcji przez akcjonariusza spółki zależnej
25/01/24 12:50 M.W. TRADE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/11/23 00:32 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/23 15:13 M.W. TRADE: Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
14:51 M.W. TRADE: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
06/11/23 14:29 M.W. TRADE: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku
29/09/23 16:27 M.W. TRADE: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta - MW Rail S.A. i zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej