O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:11
kontakt
REINO

Komunikaty

24/05/24 16:14 REINO CAPITAL SA: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 r., w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki
15/05/24 16:36 REINO CAPITAL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 13 czerwca 2024 r.
26/04/24 15:35 REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki oraz ustalenie ceny emisyjnej
25/04/24 23:37 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA
23:35 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA
19/01/24 23:19 REINO CAPITAL SA: Odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone poza walnym zgromadzeniem
23:01 REINO CAPITAL SA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
29/11/23 07:28 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/09/23 17:19 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/08/23 18:00 REINO CAPITAL SA: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
30/06/23 15:08 REINO CAPITAL SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REINO Capital S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
29/06/23 23:58 REINO CAPITAL SA: Powołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu nowej kadencji
23:45 REINO CAPITAL SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
01/06/23 23:21 REINO CAPITAL SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REINO Capital S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r.
30/05/23 17:26 REINO CAPITAL SA: REINO CAPITAL SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego