O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 23:53
kontakt
ATREM

Komunikaty

10/05/24 11:07 ATREM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 10 czerwca 2024 r.
07/05/24 14:30  brak uprawnień Atrem chce wypłacić 0,49 zł dywidendy na akcję
14:22 ATREM S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok
16/04/24 08:25 ATREM S.A.: Szacunkowa wysokość przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.03.2024 r.
22/03/24 17:59 ATREM S.A.: ATREM S.A.
14/03/24 08:15  brak uprawnień Port Lotniczy Poznań - Ławica pozywa Atrem o zapłatę 13,3 mln zł tytułem kar umownych
08:05 ATREM S.A.: Doręczenie Spółce pozwu spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.
19/02/24 08:30 ATREM S.A.: Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 2023 rok
15/02/24 15:15  brak uprawnień Konsorcjum z Atrem ma umowę na roboty budowlane, wynagrodzenie spółki to 44,3 mln zł brutto
15:05 ATREM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z Porr S.A. na wykonanie części instalacji teletechnicznych przez Emitenta, zmiana szacunku przychoów za rok 2023
14:55 ATREM S.A.: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu na wykonanie robót budowlanych
23/01/24 08:05 ATREM S.A.: Szacunkowa wysokość przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.12.2023 r.
12/01/24 09:48 ATREM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
20/12/23 17:36 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu na wykonanie zadania pn.: ""Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, cieplną i wodę CSWLąd Poznań"
11/12/23 17:48 ATREM S.A.: Zawarcie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV