O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 22:55
kontakt
INC

Komunikaty

24/05/24 17:04 INC: INC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 13:51 INC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/04/24 20:19 INC: INC
20:18 INC: INC
24/04/24 19:14 INC: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
19:11 INC: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
23/04/24 17:12 INC: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych
16/01/24 09:42  brak uprawnień DM INC w '24 szykuje kolejne oferty publiczne, będzie rozwijać usługi depozytariusza funduszy
15/01/24 20:07 INC: Terminy publikacji raportów okresowych
20:03 INC: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
23/11/23 17:03 INC: INC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/10/23 09:04  brak uprawnień DM INC wycenia akcję Medinice na 31,01 zł
16/10/23 19:01 INC: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
28/09/23 19:07 INC: INC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/23 09:29 INC: Rejestracja akcji serii G w KDPW