O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 07:10
kontakt
INTERSPPL

Komunikaty

18/06/24 12:32  brak uprawnień Intersport Polska zawarł ugodę z OTCF w sprawie zaległych należności
12:13 INTERSPORT S.A.: Zawarcie ugody z OTCF S.A.
13/06/24 19:17  brak uprawnień Intersport Polska otrzymał nakaz zapłaty 14,02 mln zł na rzecz OTCF
19:00 INTERSPORT S.A.: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
29/05/24 16:20 INTERSPORT S.A.: Aneks do umowy linii wieloproduktowej oraz umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A.
30/04/24 14:14 INTERSPORT S.A.: Przychody za IV kwartał roku obrotowego 2023/2024.
22/04/24 16:15 INTERSPORT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024/2025
28/03/24 17:42 INTERSPORT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy Pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie.
22/03/24 11:22 INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na NWZ INTERSPORT Polska S.A. w dniu 22.03.2024 r.
10:55 INTERSPORT S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska S.A. - lista akcjonariuszy powyżej 5%
19/03/24 14:38 INTERSPORT S.A.: Materiały na WZ INTERSPORT Polska S.A. zwołane na dzień 22 marca 2024 r.
14/03/24 15:36  brak uprawnień Intersport Polska zdecydował o emisji akcji serii J skierowanej do wybranych inwestorów
15:21 INTERSPORT S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
28/02/24 17:28 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/02/24 15:24 INTERSPORT S.A.: Szacunkowe wyniki za III kwartał roku obrotowego 2023/2024