O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 10:55
kontakt
LENA

Komunikaty

17/05/24 08:48 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/24 11:30 LENA LIGHTING: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2024 r.
08/05/24 15:03 LENA LIGHTING: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023 roku.
14:45 LENA LIGHTING: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
30/04/24 16:05  brak uprawnień Lena Lighting szacuje spadek skonsolidowanego zysku netto w I kw. '24 na 72,52 proc., do 537 tys. zł
15:52 LENA LIGHTING: Szacunkowe wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2024 r.
25/04/24 12:08  brak uprawnień LENA LIGHTING SA (1/2024) Raport dotyczący zasad ładu korporacyjnego w 2023 roku
08:14 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING
08:12 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING
18/04/24 12:16  brak uprawnień Lena Lighting chce wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
12:10 LENA LIGHTING: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok.
21/03/24 13:51  brak uprawnień Lena Lighting szacuje zysk netto grupy w '23 na 9,9 mln zł
13:46 LENA LIGHTING: Szacunkowe wybrane dane za 2023 rok
30/01/24 08:37 LENA LIGHTING: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
17/11/23 LENA LIGHTING: LENA LIGHTING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego