O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:21
kontakt
S4E

Komunikaty

15/05/24 16:08 brak uprawnień S4E SA (4/2024) Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2024 roku
15/04/24 16:31 brak uprawnień S4E SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?.
20/03/24 17:08 brak uprawnień S4E SA (2/2024) Raport roczny S4E S.A. za 2023 rok
22/01/24 12:39 brak uprawnień S4E SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 15:31 brak uprawnień S4E SA (8/2023) Raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2023 roku
14/08/23 16:25 brak uprawnień S4E SA (7/2023) Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2023 roku
30/06/23 16:28 brak uprawnień S4E SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E S.A
16:06 S4E S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ S4E S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
03/06/23 14:00 S4E S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.
13:53 brak uprawnień S4E SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu WZ S4E S.A. na 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.
21/03/23 10:22 brak uprawnień S4E SA (3/2023) Raport roczny S4E S.A. za 2022 rok.
16/01/23 20:38 brak uprawnień S4E SA (2/2023) Zmiana adresu Spółki
11/01/23 08:08 brak uprawnień S4E SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
20/12/22 16:19 brak uprawnień S4E SA (24/2022) Rejestracja zmian w statucie Spółki.
19/12/22 13:58 brak uprawnień S4E SA (23/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2022 i 2023