O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:00
kontakt
CCC

Komunikaty

20/05/24 18:35 CCC: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.
18:25 CCC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku
12:39  brak uprawnień Trigon DM podnosi cenę docelową dla CCC do 160 zł, podtrzymuje rekomendację "kupuj"
08:12  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji CCC do 160,8 zł
10/05/24 13:37  brak uprawnień CCC liczy, że kolejne kwartały będą jeszcze lepsze (opis)
13:11  brak uprawnień CCC chciałoby wrócić do wypłaty dywidendy
12:33  brak uprawnień CCC liczy, że kolejne kwartały będą jeszcze lepsze
09/05/24 18:52  brak uprawnień CCC szacuje zysk EBITDA w I kw. na 304 mln zł wobec konsensusu 217,9 mln zł (opis)
18:32  brak uprawnień CCC szacuje zysk EBITDA w I kw. na 304 mln zł wobec konsensusu 217,9 mln zł
18:22  brak uprawnień Szacunkowe wyniki CCC w I kw. vs. konsensus PAP (tabela)
18:13 CCC: Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za I kwartał 2024 roku
29/04/24 08:46  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji CCC do 108,8 zł
24/04/24 21:03 CCC: Przedłużenie finansowania kredytowego 260.000.000,00 złotych spółki zależnej Emitenta
22/04/24 13:55  brak uprawnień Trigon DM podnosi cenę docelową dla CCC do 120 zł, podtrzymuje rekomendację "kupuj"
16/04/24 20:45 CCC: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR