O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 23:17
kontakt
BOWIM

Komunikaty

24/05/24 13:04 Bowim: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023
23/05/24 14:20 Bowim: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.
07:15 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/24 13:52  brak uprawnień Bowim chce wypłacić 0,10 zł dywidendy na akcję za '23
13:40 Bowim: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023
10/05/24 12:50  brak uprawnień Bowim szacuje zysk netto grupy w I kw. '24 na 3,6 mln zł, a przychody na 461,5 mln zł
12:38 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2024 roku.
26/04/24 13:11 Bowim: Informacja o ogłoszeniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniającego skargę na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, podtrzymującą w całości zaskarżoną przez PASSAT-STAL S.A. decyzję z 25 lutego 2020 r., nr DK/20/2020, wydaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w toku postępowania w przedmiocie zwrotu środków pochodzących z Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-14-016/08-00 projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerok
25/04/24 12:59 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2024 roku
17/04/24 15:58 Bowim: Informacja o odroczeniu ogłoszenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, podtrzymującą w całości zaskarżoną przez PASSAT-STAL S.A. decyzję z 25 lutego 2020 r., nr DK/20/2020, wydaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w toku postępowania w przedmiocie zwrotu środków pochodzących z Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-14-016/08-00 projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o sz
16/04/24 07:01 Bowim: Bowim
06:59 Bowim: Bowim
12/04/24 11:25 Bowim: Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2023
04/04/24 12:37  brak uprawnień Bowim szacuje zysk netto grupy w '23 na 13,3 mln zł, a przychody na 2,04 mld zł
12:02 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 rok